מחוללי פולסים לבטחון

מערכת התראה RY MONITOR

מערכת התראה הניתנת להתקנה בנוסף ובמקביל למחוללי פולסים RY1 / RY2 / RY3 ודגמי ה- SUPER .

 

 

 

 

מערכת ההתראה תפעל במקרים הבאים:

חיתוך אחד החוטים,נתק,קצר,הצמדת חוטים למצב נגיעה,ירידת מתח בגדר והפסקת/ניתוק מקור המתח למחולל הפולסים.

למניעת חדירת בני אדם (ובע"ח) למתחמים שונים.

 

מיועד להתקנה על בסיס גדר חשמלית קיימת בעלת שני חוטים ומעלה.
 

המערכת כוללת התקן מגע יבש לצורך העברת ההתראה באמצעים שונים.

 

מוזן ממצבר 12 וולט/70 א.ש או מספק זרם ישר להפעלת מכשיר זה מרשת החשמל 230 וולט.