מחוללי פולסים לבטחון

מחולל פולסים RY WARNING SYSTEM

גדר חשמלית שאורכה החל ממטר אחד ועד שבעה ק"מ.

מחולל פולסים מתוצרתנו "כחול – לבן" מיועד לגידור חשמלי ביטחוני בתצורות שונות. מחולל הפולסים כולל מערכת התראה ואיתור פריצה.

הגורם הפורץ / מחבל בגדר יקבל פולס מתח גבוה בזרם נמוך שירחיק אותו.

מערכת ההתראה תפעל במקרים הבאים: חיתוך אחד החוטים,נתק,קצר,הצמדת חוטים למצב נגיעה,ירידת מתח בגדר והפסקת/ניתוק מקור המתח למחולל הפולסים.


מיועד למניעת חדירת בני אדם (ובע"ח) למתחמים שונים במגוון תצורות: 

גדר חשמלית קבועה לפי אפיון חברת ראובן יפה בע"מ ובהתאמה לאופי האתר המיועד למיגון. 
בשימוש בגדרות חשמליות הכוללות חוטים מחושמלים וחוטים מארקים,בגדרות חשמליות המותקנות על בסיס גדר קיימת (בד"כ רשתות שונות),בשילוב עם גדרות זעזועים ועוד.


מוזן ממצבר 12 וולט / 90 א.ש או מרשת החשמל 230 וולט.

 

מספק מתח מתקפים (פולסים): 7,000 וולט.

  

כולל מערכות נלוות:מתאם מגע יבש, גיבוי טעינה,מטען סולארי,מטען חשמלי,תאורה,צופר אזעקה והתראה באמצעות מתאם סלולארי או קווי.

 

למכשיר מצב עבודה אחד: קצב פולסים (מתקפים) של 60 פולסים בדקה.

 

מידע כללי:

מחולל פולסים הינו מכשיר המופעל ממצבר (12 וולט) ו/או מרשת החשמל (230 וולט) אותו מחברים לגדר שכל חוטיה / חלק מחוטיה מבודדים מהקרקע.
מכת החשמל – פולס (מתקף) במתח גבוה ובזרם נמוך – אינו מסוכן לבני אדם או לבעלי חיים הנוגעים בגדר.
ניתן לרכוש את מחוללי הפולסים המופעלים באמצעות מצבר 12 וולט בשתי תצורות:
מחולל פולסים עם מטען סולארי מתאים לנתוני צריכת המכשיר ללא כל צורך בווסת טעינה.
מחולל פולסים ללא מטען סולארי.
כל דגמי מחוללי הפולסים מתוצרתנו הם החסכוניים ביותר בצריכת אנרגיה הקיימים בשוק.