צור קשר

טלפון: 972-4-6522394
פקס: 972-4-6528837
דוא"ל: info@reuvenyoffe.co.il
מנכ"ל: עמוס יפה | טלפון נייד: 050-5247441

תחום גידור חשמלי לחקלאות ולביטחון:
משה יפה טלפון נייד: 050-5372611 | דוא"ל: mosheyoffe@reuvenyoffe.co.il

הנכם מוזמנים לבקר במפעלנו בכפר גדעון 
בימים א' – ה' בין השעות 7:00 ל 16:00
*לביקור ראשון מומלץ לתאם מראש

כתובת למשלוח דברי דואר: ראובן יפה בע"מ, ת.ד. 2687 עפולה


שירות לגידור חשמלי
אנו מייחסים חשיבות רבה לשילוב של מוצרים איכותיים ושרות מקיף ללקוחותינו.
שילוב זה מהווה פתרון מלא לבעיית נזקי בע"ח.
 
 
גדר חשמלית - אחזקה מונעת 
על מנת להבטיח את תקינות הגדר החשמלית יש לבצע פעולות אחזקה קבועות:
ניקוי תוואי הגדר מעשבייה וגורמים מקצרים (שאריות חוט ברזל).
ביצוע ריסוסי עשבייה לאורך כל ימות השנה.
בדיקת תקינות:
1. בדיקת תקינות מתח מתקפים (פולסים) בגדר כל יום על פי הוראות שניתנו לך באמצעות מד מתח/מברג ארוך.
2. באם התגלתה בעיה בגדר בדוק את תקינות מחולל הפולסים.
3. מצבר - הוספת מים מזוקקים לפי הצורך , באם ניתן בדוק מתח המצבר.
4. בדיקה חזותית וניקוי המטען הסולארי מאבק ליעילות מרבית.
5. וודא מיקום ותקינות: תניני נירוסטה,אביזרי הידוק שונים,מחלקי אזורי גידור ובוררי מצבים.
6. חשוב מאוד ליעילותה של הגדר:תקינות הארקה בגדר – פנה אלינו לקבלת הדרכה.
7. טיפול בשבילי בע"ח הפעילים בסביבת הגדר - פנה אלינו לקבלת הדרכה.

ביצוע פעולות אלו יבטיח תקינות הגדר ברצף ומניעת חדירת בע"ח מזיקים/טורפים באופן קבוע.

הפעלה רצופה (ללא כיבוי וקצרים בגדר), תקינות מלאה ורציפה של הגדר הכרחית 
למניעת חדירת מזיקים שיחוו ברצף את חווית הענישה שתושרש אצלם.

תקינות חלקית תגרום לתהליך למידה מתמיד,לניסיונות חדירה ובחינת הגדר ע"י 
בע"ח המזיק/הטורף כל פעם מחדש. הדבר יפחית מיעילות הגדר וממוחלטות הענישה 
(הפולס החשמלי).

 
ביצוע בדיקת מחולל פולסים וגדר חשמלית
בדיקת מחולל פולסים:
1. נתק המחולל מהמצבר בו נעשה שימוש בדרך קבע.
2. נתק המחולל מהגדר באמצעות פרוק חוטי: "חיבור אדמה" ו"חיבור מתח גבוה לגדר" מיציאות החוטים.
3. הרכב בחזרה ארבע דסקיות והברג שני אומי הפרפר לבורגי היציאות.
4. חבר את מחולל הפולסים למצבר תקין/מצבר הרכב באמצעות חוטי ה (+) (-) לפי השילוט המופיע על המחולל.
5. בצע בדיקת מתח מתקפים (פולסים) באמצעות מד מתח מתקפים/מברג ארוך מבודד.
פנה אלינו לקבלת הדרכה לביצוע הבדיקה.
6. באם מחולל הפולסים נמצא תקין בדוק את המצבר בו נעשה שימוש בדרך קבע. פנה אלינו לקבלת הדרכה לביצוע הבדיקה.
7. באם המצבר בו נעשה שימוש בדרך קבע תקין בדוק וחפש קצר בגדר החשמלית. פנה אלינו לקבלת הדרכה לביצוע הבדיקה.

הערה: קצב מתקפים (פולסים) איטי יותר מהרגיל מעיד על מצבר ההולך ומתרוקן.מתח המתקפים (פולסים) יישאר קבוע – אינו מושפע ממצב המצבר. 

בדיקת מטען סולארי: פנה אלינו לקבלת הדרכה לביצוע הבדיקה.

 
בדיקת גדר חשמלית
בדוק מתח מתקפים (פולסים) בגדר כל יום על פי הוראות שניתנו לך באמצעות 
מד מתח/מברג ארוך.
באם מחולל הפולסים והמצבר נמצאו תקינים קרוב לוודאי שהתקלה היא בגדר עקב קצר: עשבייה ירוקה וגבוהה המקצרת בין הקרקע לחוטי הגדר,חוט מחושמל – "חי" וחוט מארק – "מת" צמודים/נוגעים זה בזה,קרע,נתק,חוסר במבודדים או שימוש בצינורות השקיה כתחליף.
יש לבצע בדיקה חזותית תוך הליכה רגלית בצמוד לגדר עד לאיתור התקלה. יש לבצע בדיקה יסודית של אביזרי הפינה/קצה. פנה אלינו לקבלת הדרכה לביצוע הבדיקה ו/או קבלת שרות שדה.
 
 
הדרכה התקנת גדר חשמלית
אפשרות 1: קבלת הדרכה במפעלנו.
אפשרות 2: קבלת הדרכה בשטח,התקנת קטע לדוגמא המכיל את כל סוגי הפריטים במשותף
עם צוות הלקוח.הפעלה ראשונה של מחולל הפולסים.הגעה במהלך ימי ההתקנה לפי הצורך או
לביקורת סופית בגמר ההתקנה.
הוראות התקנה בכתב ניתנות לכל לקוחותינו בעת אספקת הזמנתם.