גידור חשמלי לחקלאות

ראובן יפה הינו היצרן הראשון והמוביל בארץ של מחוללי פולסים לשימושי גידור חשמלי לחקלאות, לענפי החקלאות השונים ולצרכים ביטחוניים (גדר חשמלית הכוללת מערכת התראה). ייצור, אספקה, הדרכה והתקנה של גדרות חשמליים.

רועה אלקטרוני

גדר חשמלית לרוב ניידת ולעיתים קבועה למניעת יציאת בע"ח משטחי מרעה, לניוד עדרים משטח מרעה אחד למשנהו ולרעיית בקר , צאן ,מקנה וסוסים.

 

גובה הגדר הניידת,מספר החוטים והמרחקים בניהם נקבע על פי בע"ח המגודר - הרועה בשטח.

הגדר הניידת לרוב בעלת חוט אחד מחושמל בלבד ,כל ימות השנה מאפשרת ניוד מהיר ויעיל של הגדר החשמלית בין שטחי המרעה.

 

הגדר הניידת כוללת:

 
כבלי פלדה מגולוונים ותופי גלילה לפריסה/מתיחה/איסוף הכבל, עמודים שונים,מבודדי פלסטיק שונים, ידיות שער ושילוט תקני.

 

עקרון הפעולה:

הגדר חשמלית אינה אמורה לעצור פיזית את בעלי החיים הנוגעים בה.

הגדר החשמלית היא הגדר היחידה אשר מענישה,מרתיעה ומלמדת את בעלי החיים באופן
פסיכולוגי על ידי למידה אינסטינקטיבית כי המגע עם הגדר החשמלית אינו נעים וכדאי להימנע ממנו מכיוון שהוא כרוך בחוויה שלילית (מכת חשמל=ענישה).

בעל החיים הנוגע בגדר מקבל מכת חשמל הגורמת לכך שיירתע מלהתקרב בשנית אל הגדר.

זאת בניגוד לגדר רשת רגילה (פאסיבית) מסוגים שונים שאינה מהווה כל אמצעי מעניש,מרתיע וגורמת לבעלי החיים לפתח מוטיבציה למעבר ולהתמודדות עם הגדר הרגילה באמצעות טיפוס וחפירה גם במקרים של גדר עם "שמלה" בחלקה התחתון וחוטי תיל דוקרני בחלקה העליון.

גדר חשמלית הינה אמצעי היעיל ביותר מזה עשרות שנים. הגדר החשמלית זולה בהרבה מגדר רשת פאסיבית וניתנת להעתקה בקלות בהתאם לצרכי החקלאי.