גידור חשמלי לחקלאות

ראובן יפה הינו היצרן הראשון והמוביל בארץ של מחוללי פולסים לשימושי גידור חשמלי לחקלאות, לענפי החקלאות השונים ולצרכים ביטחוניים (גדר חשמלית הכוללת מערכת התראה). ייצור, אספקה, הדרכה והתקנה של גדרות חשמליים.

גדר חשמלית קבועה למניעת חדירת בע"ח טורפים

גדר חשמלית קבועה למניעת חדירת בע"ח טורפים ללול ,רפת ,יונקיה ודיר.

 

 

בע"ח הטורפים בארץ: זאב,תן,שועל,כלב,נמייה.


גובה הגדר,מספר החוטים המחושמלים והמארקים (והמרחקים בניהם) נקבע על פי הנתונים הבאים:


1. המיקום הגיאוגרפי.

2. בע"ח הטורפים באזור.

3. בע"ח אליהם מגנים מפני טריפה והעברת מחלות.

4. התחשבות במבנה,רשתות מרותכות,רשת הלול ועוד. 

 

הגדר חשמלית מותקנת ללא כל גדר רשת קונבנציונלית.

 

במקרים בהם כבר קיימת גדר רשת קונבנציונלית מותקנים חוטי ברזל מחושמלים בהתאם לסוג הרשת על בסיס הגדר הקיימת באמצעות מגוון רחב של מבודדים לרשתות השונות,זאת על מנת להוזיל את עלות הגדר החשמלית.

 

עקרון הפעולה:

הגדר החשמלית אינה אמורה לעצור פיזית את בעלי החיים הנוגעים בה.

הגדר החשמלית היא הגדר היחידה אשר מענישה,מרתיעה ומלמדת את בעלי החיים באופן
פסיכולוגי על ידי למידה אינסטינקטיבית כי המגע עם הגדר החשמלית אינו נעים וכדאי להימנע ממנו מכיוון שהוא כרוך בחוויה שלילית (מכת חשמל=ענישה).

בעל החיים הנוגע בגדר מקבל מכת חשמל הגורמת לכך שיירתע מלהתקרב בשנית אל הגדר.

זאת בניגוד לגדר רשת רגילה (פאסיבית) מסוגים שונים שאינה מהווה כל אמצעי מעניש,מרתיע וגורמת לבעלי החיים לפתח מוטיבציה למעבר ולהתמודדות עם הגדר הרגילה באמצעות טיפוס וחפירה גם במקרים של גדר עם "שמלה" בחלקה התחתון וחוטי תיל דוקרני בחלקה העליון.

גדר חשמלית הינה אמצעי היעיל ביותר מזה עשרות שנים. הגדר החשמלית זולה בהרבה מגדר רשת פאסיבית וניתנת להעתקה בקלות בהתאם לצרכי החקלאי.