ציוד למחוללי פולסים

מד מתח מתקפים (פולסים)

אנו מייצרים מדי מתח המיועדים לשימוש בתנאי אקלים קיצוניים
ומיועדים לכל אזורי האקלים בארץ.

מדי מתח אלו מיועדים בעיקר לטכנאיי גידור ואנשי שרות.
באתר DARE ניתן לצפות במדי המתח הדיגיטאליים המיובאים ומשווקים על ידנו לחקלאים.