ציוד למחוללי פולסים

מארז נייד דגם גולן

תא מגולוון למצבר הכולל אפשרות לנעילת המצבר ונעילת התא לעוגן מתברג בקרקע או לעמוד פינה סמוך.

 

המארז כולל מנעול ושרשרת לנעילה.
על גבי התא מותקן מחולל פולסים של הגדר חשמלית.

שתי אפשרויות להתקנה מעל מחולל הפולסים:

התקנת מעמד מגולוון ומשופע הכולל מטען סולארי או התקנת חופה מגולוונת.