ציוד גידור חשמלי

מותחן קבוע מגולוון

מיועד למתיחת חוטי ברזל בגדר חשמלית קבועה.

 

 

מיועד לעיגון עמודי פינה של גדר חשמלית, באמצעות חוט ברזל ויתד עיגון.

המותחנים מגולוונים באבץ חם או צבועים בצבע ירוק / לבן.

שלוש מידות לבחירתך: קטן / בינוני / גדול.

מיועד גם להדליה בכרם ולמתיחת גדרות רשת ותייל דוקרני.