מחוללי פולסים לחקלאות

רועה אלקטרוני RY2 HOBBY

 הרועה אלקטרוני מיועד לגידור חשמלי קבוע ונייד לרעיית סוסים בשטחי שלף – תנאי יובש (עונת הקיץ) ושטחי מרעה בשאר עונות השנה.

 

 

בשימושי גדר חשמלית הכוללת חוט אחד בלבד - מחושמל ללא צורך בחוטים נוספים מארקים לקרקע.

כמובן שניתן להתקין יותר מחוט מחושמל אחד בהתאם לבע"ח המגודר,גודלו וגילו.


מוזן ממצבר 12 וולט/70 א.ש או מספק זרם ישר להפעלת מכשיר זה מרשת החשמל 230 וולט.

 

מספק מתח מתקפים (פולסים): 14,000 וולט.

 

יתרון: עוצמת מכת החשמל קבועה ונשמרת גם עם התרוקנות המצבר.

 

למכשיר שני מצבי עבודה:
מצב 2: קצב מתקפים (פולסים) של 60 פולסים בדקה.
מצב 1: מצב חסכוני של 40 מתקפים (פולסים) בדקה המיועד לשימוש כאשר לא טוענים את המצבר ברצף באמצעות מטען סולארי ובעונת החורף בא יעילות המטען הסולארי פוחתת באופן טבעי.

 

מידע כללי:

מחולל פולסים הינו מכשיר המופעל ממצבר (12 וולט) ו/או מרשת החשמל (230 וולט) אותו מחברים לגדר שכל חוטיה / חלק מחוטיה מבודדים מהקרקע.
מכת החשמל – פולס (מתקף) במתח גבוה ובזרם נמוך – אינו מסוכן לבני אדם או לבעלי חיים הנוגעים בגדר.
ניתן לרכוש את מחוללי הפולסים המופעלים באמצעות מצבר 12 וולט בשתי תצורות:
מחולל פולסים עם מטען סולארי מתאים לנתוני צריכת המכשיר ללא כל צורך בווסת טעינה.
מחולל פולסים ללא מטען סולארי.
כל דגמי מחוללי הפולסים מתוצרתנו הם החסכוניים ביותר בצריכת אנרגיה הקיימים בשוק.