ציוד גידור חשמלי

הלמניה פנאומטית

מופעלת באמצעות מדחס (לחץ אויר).

  

מיועדת לנעיצת עמודים שונים בקרקע ביעילות רבה. מיועד לקבלני גידור והדליה ולחקלאים.

 

מיוצר במפעלנו בשני דגמים: הלמניה לנעיצת עמודי שורה והלמניה לנעיצת עמודי פינה.